صورتحساب طراحی وب سایت

مدیریت محترم وب سایت www.spjco.ir   ,   www.spjgroup.ir        

پیش پرداخت طراحی وب سایت  : 200000 تومان  

الباقی هزینه  طراحی وب سایت  : 350000 تومان  

تاریخ شروع طراحی وب سایت  : 2016/01/25  

تاریخ صدور صورتحساب : 2016/03/15

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09195828042

 

صورتحساب
قیمت 250000 تومان